AppTeng Cloud Cá nhân

100 GB

Dung lượng sử dụng 100 GB đảm bảo

200 GB

Dung lượng sử dụng 200 GB đảm bảo

300 GB

Dung lượng sử dụng 200 GB đảm bảo

500 GB

Dung lượng sử dụng 500 GB đảm bảo

1 TB

Dung lượng sử dụng 1 TB đảm bảo

2 TB

Dung lượng sử dụng 2 TB đảm bảo

5 TB

Dung lượng sử dụng 5 TB đảm bảo

10 TB

Dung lượng sử dụng 10 TB đảm bảo

20 TB

Dung lượng sử dụng 20 TB đảm bảo

30 TB

Dung lượng sử dụng 30 TB đảm bảo

Powered by WHMCompleteSolution